tehokkaammin - taloudellisemmin - turvallisemmin
040 511 3122

Yrityksen palvelut

Jukka Silerinne
Yrityksemme toimintaperiaate on tarjota metalliteollisuudelle kokonaisvaltaista palvelua erityisesti hionnan, porauksen ja viistejyrsinnän erityisosaamisalueilla.
Haluamme kehittää työsuoritusta kokonaisvaltaisesti, niin että se voidaan tehdä nykyistä tehokkaammin, taloudellisemmin ja turvallisemmin.
Lopputuloksesta hyötyvät kaikki: työtä suorittavan yrityksen kilpailukyky paranee nopeutuneen työsuorituksen, pienentyneiden työkalukustannusten ja laadukkaamman työsuorituksen johdosta; työntekijä hyötyy parantuneesta työturvallisuudesta ja työergonomiasta; asiakas taas saa laadukkaamman tuotteen ja varmasti arvostaa toimittajan parantunutta työturvallisuutta.
Haluamme tarjota teille työsuoritukseenne oikeat koneet ja  työkalut sekä näiden vaatimat erityisohjeet.
Hyödyntämällä erityisosaamistamme ja laajaa kone- ja tarvikevalikoimaamme, pystytte kehittämään tuotantoanne optimaalisilla teknisillä ratkaisuilla.

Tehokkuus

Onko käytössänne työn kannalta tarkoituksenmukaiset hiomatarvikkeet?
Älkää myöskään käyttäkö enempää voimaa kuin on tarpeen, vaan antakaa hiomatarvikkeiden tehdä työ

Taloudellisuus

Soveltuvatko käytössänne olevat hiomakoneet niissä käytettäville hiomatarvikkeille?
Varmistakaa, että työkalun kiinnitys on tarkka ja tukeva, jotta tästä ei synny lisävärinää koneeseen
Pitäkää koneet myös hyvässä toimintakunnossa
ATA:n koneiden varaosat ovat kohtuuhintaisia (varaosista koottu kone maksaa enintään 35 % enemmän kuin valmis kone) ja niihin on saatavissa myös täydellisiä varakoneistopaketteja.

Turvallisuus

Oletteko huomioineet työturvallisuuden kannalta oikeat asiat? Varmistakaa, että käytettävien koneiden melu- ja värinätasot ovat riittävän alhaisia.
Huolehtikaa työntekijöiden opastuksesta ja pyrkikää ennakoimaan vaaratilanteet
Voitaisiinko työ tehdä tarkoituksenmukaisemmin ja turvallisemmin?
Koneiden laaja tyyppivalikoima ja uusin tekniikka saattavat avata uusia näkökulmia työn suorittamiseen; myös työergonomia ja turvallisuus pystytään huomioimaan paremmin
Konepajojen ja sähköteknisen teollisuuden koneiden ja työkalujen maahantuoja