tehokkaammin - taloudellisemmin - turvallisemmin
040 511 3122

Tärinänmittausanturi Q2

Työkoneeseen kiinnitettävä tärinäanturi

Curotec Q2 värinämittausanturi

Curotec Q2 mittaa joko käsiin (HAVS) tai vaihtoehtoisesti koko kehoon kohdistuvaa värinärasitusta ISO 5349-1:2001 standardin ja EU direktiivin 2002/44/EC mukaisesti. Se soveltuu käytettäväksi henkilökohtaisena mittalaitteena kaikissa värinärasitusta aiheuttavissa laitteissa käsihiomakoneesta isoihin työkoneisiin. Laite mittaa todellisen värinärasitustason huomioiden sekä koneen että työkalun ja työtapahtuman kokonaisvärinärasituksen. Q2 ei tarvitse mitään lähtötietoja.

Mittaustulos ilmoitetaan suoraan direktiivin mukaisina värinärasitusyksikköinä.
Mittaustarkkuus ylittää standardin ISO 8041-1:2017 vaatimukset.
Laite varoittaa värinärasitustason kohoamisesta (aseteltava raja-arvo, keltainen hälytys).
Laite hälyttää sähköpostiviestillä värinärasitusdirektiivin mukaisen vaarallisen värinärasitustason ylityksestä (punainen hälytys).
Konepajojen ja sähköteknisen teollisuuden koneiden ja työkalujen maahantuoja